RULES OF CONDUCT

treat others the way you want to be treated

ONZE HUISREGELS

Omtrent houding:  

 • Toon respect voor je trainer en begeleiders.  
 • Toon respect voor je medesporters.  
 • Wees trots op je club.  
 • Kom naar de club om samen plezier te maken; niet om je af te reageren.  
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld worden niet geduld.  
 • Focus op je mogelijkheden, niet op je tekortkomingen.  
 • Gedraag je steeds op een waardige manier in de kleedkamer en tijdens de les.  
 • Gebruik steeds een beleefd taalgebruik t.o.v. de trainers en medesporters.  
 • Help je medesporters, die het wat moeilijker hebben waar nodig, en moedig hen aan.  
 • Durf de trainer/jeugdcoördinator aanspreken wanneer er iets aan de hand is of wanneer je niet goed in je vel zit.  
 • Maak schoon wat je vuil hebt gemaakt.  
 • Vorm met je medesporters een hecht team, tijdens en buiten de lessen.  
 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.  
 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.  

Omtrent de training:  

 • Regelmatig en op tijd aanwezig zijn (na 20min. te laat mag je niet meer aan de les deelnemen).
 • Verwittig de trainer/jeugdcoördinator op tijd als je niet kan komen. 
 • Geen GSM’s tijdens de les (deze worden in bak voor de les verzameld).
 • Rook niet en drink geen alcohol tijdens de lessen en in het bijzijn van de sportplaats. 
 • Help de trainer met het opruimen van het materiaal na de training.  
 • Vraag uitleg aan de trainer als je iets niet begrijpt.  
 • Kom naar de training met gepaste sportkledij.  
 • Geef je medespelers positieve kritiek; breek ze niet af wanneer ze een foutje maken.  
 • Doe gemotiveerd mee aan alle oefeningen en geef je steeds 100%.  
 • Draag zorg voor het clubmateriaal dat je mag gebruiken.  
 • Luister aandachtig naar de uitleg en voorkom een kwetsuur of ongeval, zeker bij buiten train lessen.
 • Geef na elke les een “fistbump” als teken van respect t.o.v. je medesporters.  
 • Geef blijk van een sportieve attitude en een goede fair play houding naar alle partijen. (medesporters, trainers, ouders, …)  
 • Wees blij met een overwinning, laat je niet ontmoedigen door een tegenslag.  
 • Respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.

OPGELET!

Bij het breken van één of meerdere van deze regels volgt er een eerste of tweede waarschuwing. Bij meerdere overtredingen volgt er straf (in de vorm van fysieke activiteiten zoals pompen, squats, etc.), eventueel brengen wij de ouders per direct op de hoogte en volgt er mogelijks een schorsing. 

Wij doen geen terugbetalingen voor schorsing, in andere gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt.